Creating mobile applications for iPhone/iPad

2012-11-03
Paweł Wlodkowic University College, Płock, Poland

Wprowadzenie do historii systemu iOS a także programowania w języku Objective-C.


Photos